Pravidla duchovní rovnováhy

https://www.uspesne.eu/clanek-rovnovaha/230/

V současné době jsme doslova zavaleni informacemi o tom, co všechno dělat nebo nedělat, abychom dosáhli stavu klidu a vyrovnanosti. Existuje nepřeberné množství různých technik a doporučení. Na jedné straně je to tak v pořádku, každý si alespoň může vybrat to své, a na straně druhé tato přemíra informací nás uvádí do nepříjemného stavu zmatku a dezorientace.

Proto jsem se rozhodla napsat tento článek a zkusit vám nabídnout zlatou střední cestu. Nejedná se o žádná cvičení pro harmonizaci vašeho těla či duše, ale o pár prakticky zaměřených bodů, které vám pomohou, pokud budete „rozhozeni“, vrátit vaši mysl do jejího středu.

Pojďme nyní spolu se mnou na chvíli porozjímat o našem životě a zkusme si osvojit tyto myšlenky, které nám později třeba pomohou udržet si rovnováhu.

• Každý den dávám ze srdce odpuštění sám sobě i druhým – nezáleží na tom, co jsem udělal; pokud toho upřímně lituji a jsem připraven/rozhodnut žít jinak, je mi odpuštěno.

• Bez ohledu na to, co se právě teď v mém životě děje, přijímám informaci, že všechno je v pořádku a já jsem v bezpečí.

• Neustále děkuji za dar svého života a za vše, čeho se mi dostává (včetně toho, co považuji za špatné – neboť vím, že v širším pohledu mohou být věci, které se zdají špatné, nakonec požehnáním).

• Vždy se soustředím jen na to, kam směřuji, co si přeji, nikoliv na to, co nemám, nebo na to, co mi schází jak zdravotně, tak finančně či vztahově.

• Nedívám se do minulosti, ale každý okamžik přijímám jako možnost tvořit nově svoji přítomnost a budoucnost.

• Bez ohledu na to, co jsem kdy udělal, jsem v jádru dobrý člověk a mám možnost změnit svůj život.

• Nebojím se toho, co mi život přináší – vím, že pokud požádám, bude mi vždy pomoženo.

• Pokorně pracuji na svých vlastnostech tak, abych se v každém okamžiku svého života mohl bez bázně podívat sám sobě do očí.

• Žiju v souladu s respektem ke všemu živému okolo mne a k zemi, po které chodím.

• Přijímám zodpovědnost za svůj život a za následky svých činů – jsem strůjce svého života.

• Každý okamžik, kdy se nadechnu, představuje šanci na nový začátek – tuto pravdu si stále opakuji.

• Jsem jedinečná a milovaná bytost, která zde na světě má svůj specifický úkol a své nenahraditelné místo.

• Neposuzuji a nesoudím nic a nikoho z toho, co se děje kolem mne. Tiše se v srdci modlím za všechny, kteří zde žijí, a přeju jim jen to nejlepší.

• Miluji a přijímám svůj život takový, jaký je a jaký mi byl dán. Děkuji za něj.

• Uvědomu ji si, že jsem součástí této země, tohoto lidstva, tohoto vesmíru a vše je tak, jak má být.

• Když jsem občas na dně, nikdy nepřestávám věřit ve smysl všech dějů a ve vyšší cíl.

Pokud jsme v krizi, ve vzteku nebo ublížení, mohou pro nás představovat tyto věty nepřekonatelný problém. Nemusíme je cítit, nemusíme se s nimi na 100% ztotožňovat, jejich síla a kouzlo je v tom, že energeticky působí a fungují už tehdy, když je čtete.

Stejně tak jako hudba má své frekvence, na kterých zní, stejně tak i slova a jejich skladba vibrují na určitých stupních a tak jsou k vám přenášena. Pokud je čtete nahlas, jsou intenzivnější a rezonance s nimi rychlejší. Pokud v duchu, když se na chvíli zaměříte do svého nitra, můžete slyšet svůj vnitřní hlas, který tyto věty předčítá a tak rozkmitává sílu čtených slov, která svým plynutím připomínají tekoucí řeku.

Přečtením výše uvedených bodů se zklidňuje váš tep, zmírňuje rozčilení a dochází k aktivaci a otevírání srdeční čakry. Pokud se na obsah „nacítíte“, splynete s ním, aktivuje se také čakra krční a třetího oka.

Nezapomeňte tedy, že ve slovech je obrovská síla a stejně tak, jako dokáží povznášet, mohou velmi zraňovat a ubít. Proto vždy chvíli posečkejte, než budete jakkoliv reagovat. Nadechněte se a vzpomeňte si na naše dnešní povídání a na možnost, že máte vždy na výběr, jak budete reagovat – zda hněvem nebo soucitem a pochopením.