Rok 2020 z pohledu významu čísel a přijatých informací

2020

2 + 2 = 4
Stabilita
Řád
Jistota
Hmota
Tělo
Zázemí
Hodnoty
Rovnováha
Hranice
Pravdivost
Rozdělení rolí a pozic
Respekt
Přísnost
Systém
Příroda

0 = nový začátek
Šance začít od 0
Odpuštění
Osvobození se od starých vzorců
Neutrál
Klid
Možnost
Harmonie (ničeho není moc, ničeho není málo)
Zrození
Přetvoření (z nenávisti láska, z vody oheň)
Zastavení se

2 x 0 = můžeme v určitém úhlu jejich spojení vidět jako 8
nekonečno
zapečetění
uzavření děje nebo cyklu, karmy, křivd

OD ROKU 2020 NEBUDE MOŽNÉ PŘEDPOVÍDAT HROMADNĚ, JAKÝ TEN NÁSLEDUJÍCÍ ROK BUDE OBECNĚ. TYTO VZORCE SKONČILY S ROKEM 2019 A
VŠECHNY DALŠÍ ROKY BUDOU SPECIFICKÉ VE SVÉM OBSAHU A PRO KAŽDÉHO JEDINCE JINÉ.

NEBUDE EXISTOVAT JEDEN VZOR – MUSTR, KTERÝ BUDE ŘÍKAT, JAK A CO BUDE KDE PROBÍHAT. NIC NEBUDE V OBECNÉ MÍŘE PLATIT.

O TO TĚŽŠÍ TO PRO LIDSTVO BUDE. JIŽ NENÍ ČEHO SE CHYTIT.

V ROCE 2019 JSTE BYLI VAROVÁNI, ŽE TATO UDÁLOST NADEJDE, MĚLI JSTE ČAS SE NA NI PŘIPRAVIT A NYNÍ BUDETE MUSET PROKÁZAT, JAK MOC JSTE NA SOBĚ PRACOVALI NEBO ZDA JSTE NAŠE VAROVÁNÍ BRALI NA LEHKOU VÁHU.

NEJSTE BEZ POMOCI, JSME S VÁMI.

BUDE ZÁLEŽET JEN NA VÁS, ZDA NAŠI PŘÍTOMNOST VE SVÝCH ŽIVOTECH POCÍTÍTE A PŘIJMETE NAŠI POMOC.

NENÍ MNOHO ČASU. VĚCI SE RYCHLE MĚNÍ A OKOLNOSTI PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJETE, SE JIŽ ZMĚNILY NAVŽDY.

UDRŽUJTE SI ZA KAŽDOU CENU SVOJI ROVNOVÁHU – VNITŘNÍ MÍR A DOBRÉ ROZPOLOŽENÍ. NEBOJTE SE VÝKYVŮ, TY NIC NEZNAMENAJÍ A ZARUČENĚ PŘIJDOU. BOJTE SE TMY, KTERÁ VÁS CHCE OVLÁDNOUT A VE KTERÉ MÁTE MNOZÍ TENDENCI ZŮSTAT ŽÍT.

OTEVŘETE OČI A PODÍVEJTE SE, CO SE SKUTEČNĚ DĚJE!

DENODENNĚ JSTE ZLEM NABÁDÁNÍ, ABYSTE NENÁVIDĚLI, URÁŽELI, OSOČOVALI, OBVIŇOVALI DRUHÉ I SEBE.

MÍSTO POHLAZENÍ PARTNERA ČI DĚTÍ SE V DOMOVECH ROZLÉHÁ ZLOST A KŘIK. MÍSTO LÁSKYPLNÉHO PODĚKOVÁNÍ ZA COKOLI, CO PRO VÁS NĚKDO UDĚLÁ JE POCIT NERADOSTI A NEPODSTATNOSTI.

JSTE OTROKY DOMNĚLÉHO ČASU A POVINNOSTÍ, KTERÉ NEEXISTUJÍ.

ŽIJETE STARÉ VZORCE, O KTERÝCH TVRDÍTE, ŽE JE ŽÍT NECHCETE. PŘESTO DĚLÁTE VŠE JAKO DOPOSUD.

STARÁTE SE O SEBE, MÍSTO ABYSTE POMÁHALI PLANETĚ.

PROSÍME: PROBUĎTE SE, DOKUD JE ČAS.

Jde do tuhého a bude opravdu potřeba zabrat:
– postavit se svým stínům
– začít řešit věci, které nás opravdu pálí- podívat se na skutečný obraz sama sebe, na pravdu o sobě (na tu, kterou jsme nechtěli vidět)
– každodenně pracovat na tom, abychom byly ve vyrovnaném energetickém stavu
– začít žít pro úkol naší duše nejen pro život sám
– srovnat si to, v čem a jak žijeme
– začít být laskavý a láskyplní k sobě i k našemu okolí
– přestat si ubližovat tím, co děláme nebo co neděláme
– dořešit jednou pro vždy naši minulost
– získat nebo si stanovit vizi našeho života

Za nás všechny doufám a prosím, ať jsme ve svém snažení úspěšní a dokážeme se změnit.