Vedení v duchovním rozvoji

Tato sezení jsou primárně zaměřena na váš rozvoj a růst v duchovní oblasti.

Ať již se rozhodnete, že byste se naučili rádi pozitivněji myslet, pracovat s energií, rozumět příčinám karmických zátěží, rozvinout své intuitivní schopnosti či budete chtít pracovat na jiných tématech z oblasti práce s energií a duchovního rozvoje, jsou tato sezení pro vás ideální.

Díky těmto sezením v sobě můžete objevit či aktivovat nové schopnosti a nadání, ale i zvýšit a posunout své stávající. Jak daleko se dostanete bude záležet na míře vašeho nasazení, na píli, kterou při této cestě vynaložíte a na nadšení, které budete pro danou věc mít.

Můžete se také více dozvědět z oblasti výkladu karet, práce s virgulí, drahými kameny, léčení, diagnostice, odstranění energetických zátěží, odvodu duší, čištění těla a předmětů od negaticních energií, minulých životů či určování a řešení geopatogenních zón.

Mým cílem je prostřednictvím osobního přístupu, empatie, správného vedení a důslednosti, dovést vás k vámi stanovenému cíli a pomoci vám jej naplnit.

Vycházím ze svého odborného vzdělání v oblasti psychologie, sociální práce a pedagogiky.

Základ, o který se opírám, však tvoří mé přirozené schopnosti intuitivního vnímání (tzv. jasnovidění, jasnoslyšení, jasnocítění), díky kterému mohu nahlížet pod povrch věcí, umění automatické kresby a rozvinuté nadání pro práci s energiemi.

Dle potřeby využívám znalosti z oblasti arteterapie, pracuji s technikami koučinku, supervize či krizové intervence. Vybrané metody aplikuji vždy s ohledem na individuální potřeby a jejich vhodnost pro zpracovávané téma.

Konzultace probíhají formou:

OSOBNÍHO SEZENÍ

Délka setkání je 60 minut. Za sezení je stanovena cena 600 Kč.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 4 měsíců.

TELEFONICKÉ KONZULTACE

Telefonická konzultace trvá:

  • Standardní konzultace trvá 30 minut a její cena činí 300 Kč.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 3 měsíců.

  • Je možné využít také zkrácenou konzultaci (např. použili jste meditační techniku, něco se zvrtlo a vy se od té doby necítíte dobře).

Tato konzultace trvá 15 minut a stojí 150 Kč. Čekací doba se zde pohybuje okolo 1 měsíce.

Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

Vedení v duchovním rozvoji také můžete věnovat jako dar svým blízkým, rodině, přátelům ve formě poukazu ASTRAGAL:

Poukaz ASTRAGAL

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel.

Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
  6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.
  7. V případě telefonických zásahů se částka posílá do 3 dnů po poskytnutí služby na účet, který vám je emailem při potvrzení termínu konzultace zaslán.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL