Energie předmětů a jejich programování

Každý předmět ať již talisman (je orientován na to, že majiteli přináší štěstí) či amulet (má chránit před něčím), který používáte může být buď velkým pomocníkem nebo velkým problémem.

Záleží na tom, jakým způsob jste daný předmět získaly, co představuje, čemu má sloužit, jaké úmysly do něj kdo vložit a jak se s ním předtím než-li se dostal k vám do ruky zacházelo.

Také platí to, že symboly (např. pentagram apod.) v sobě uchovávají svůj vlastní program a účel pro který byly stvořeny a takto také sami o sobě (bez vloženého zvláštního programu) působí.

Obecně však platí, že každý takovýto předmět nemá sílu sám o sobě, ale je aktivován vírou nosiltele v něj. To je pro nás velmi dobrá zpráva, zvláště pokud se jedná o negativní symboly, kterými by se nám snažil někdo ublížit. A důležitá zpráva pro všechny věřící, kteří si musí uvědomit, že sama svěcená voda, kříž či relikvie je neochrání, pokud nebudou skutečně a hluboce věřit v Pána Boha a jeho nekonečnou moc.

Pokud si tedy vybíráte předmět, který u sebe chcete trvale nosit, buďte obezřetní a věnujte pozornost jeho:

  • tvaru a významu
  • původní jeho historii
  • úmyslu, pro který si jej chcete pořídit nebo pro který vám byl darován
  • způsobu posvěcení nebo jiného naprogramování, který u něj byl proveden

U darovaných předmětů se řiďte pocitem, pokud se Vám daná věc energeticky nelíbí, nenoste ji. Pokud se ji přesto nechcete vzdát, očistěte ji a pak se znovu zaměřte nato, jak na Vás působí. Pokud nepříjemný pocit stále trvá, rozhodně nedoporučuji věc aktivovat (prostě nebyla určena pro Vás či nyní není vhodný čas na to ji používat), ale s láskou buď zakopat do země nebo ji předat někomu jinému, kterému možná bude patřit (předtím ji však očistěte či nechtě posvětit – ať máte čistý štít, že odevzdáváte energeticky čistou věc). Popřípadě ji někam uložit a počkat, zda se její energie nezmění.

Poté je nezbytné předmět očistit od všech negativních energií.

Bližší informace a přesně popsaný proces očištění naleznete zde:

https://astragal.cz/index.php/ocisteni-predmetu-od-negativnich-energii/.

Programování předmětu:

  1. Jedná se o vložení úmyslu, ke kterému má předmět sloužit
  2. Nejčistějším způsobem je nechat věc farářem posvětit
  3. Pokud tuto možnost z nějakého důvodu nemáte, můžete předmět požehnat sami:
  • Mějte zapálenou svíci, jež představuje boží světlo (bílá barva svíce).
  • Ujasněte si, k čemu potřebujete, aby daný předmět sloužil (např. ochrana před zlými silami, pro štěstí, zdraví, na lásku apod.)
  • Vezměte předmět do rukou, položte si je do dlaně a pokropte jej svěcenou vodou s modlitbou za příslušnou věc – např. „Pane prosím Tě o požehnání tohoto předmětu, aby mne nebo toho komu jej budete dávat ochraňoval od všeho zlého, pomohl upevnit víru v Těbe a Tvou nekonečnou milost a vedení.Aby mi pomáhal rozeznat co je dobré a co špatné apod.“

Předmět nikdy nikomu nepůjčujte ani nenechávejte nikoho, aby na něj sahal.

Je to vaše důvěrná osobní věc, která má část vaší energie a je tak lehce zneužitelný proti Vám.

Předmět čas od času vyčistěte – znovu posvěťte.

Pro běžné (ne hloubkové) očištění zcela stačí, když jej spolu s příslušnou modlitbou krátce opláchnout pod vlažnou tekoucí vodou,či vykouříte kadidlem.