Zvyšování energie

https://www.zenysro.cz/blogy/osobni-rozvoj/meditace-a-zdravy-zivotni-styl

Několik dobrých rad pro Vás, jak si zvyšovat energii každý den:

1. Myslete na to, že každý koho potkáváte a s nímž přijdete do kontaktu má pro Vás informaci (možná se může jednat o odpověď na Vaši otázku, nebo jen o nasměrování při řešení nějaké situace)

2. Pokud si nevíte rady v určité situaci, před spaním si položte otázku, na kterou potřebujete znát odpověď (nejpozději do 72 hodin zaručeně přijde, u mě to funguje do cca 42 hodin)

3. V průběhu dne se sami sebe průběžně ptejte, o čem právě přemýšlím, co se právě děje v mém životě v tomto okamžiku? Co chci vědět, dělat? Proč mám z tohoto člověka takový a takový pocit? A nechte mysl volně odpovědět (nepřemýšlejte nad tím, odpověď přijde naprosto lehce, jakoby sama).

4. Vnímejte a všímejte si, jak komunikujete s druhými, na základě jakého vzorce?

 Abyste dokázali na tu to otázku dobře odpovědět, je nutno si nastudovat šestý vhled pojednávající o naší rodinné historii a ovládacích dramatech, která si z ní odnášíme, z knihy Celestinské proroctví od Jamese Redfielda. 

5. Při dialozích s druhými si všímejte, zda nebojujete s tím druhým o moc (energii), zda se nesnažíte v dialogu na úkor druhého zvítězit.

Pro správné a hluboké pochopení teorie boje o moc, opět doporučuji nastudovat si čtvrtý vhled z knihy Celestinské proroctví od Jamese Redfielda (viz. výše), pojednávající o vzájemném soutěžení o energii.

6. Meditujte (stačí i na chvíli, cca 5 minut denně), budete tak udržovat energii Vaší mysli i těla v neustálé harmonii.

7. Nezahlcujte zbytečně své vědomí informacemi a dobře zvažujte, kterým informacím (knihám, článkům apod.) budete z hlediska jejich kvality věnovat svoji pozornost. Kapacita našeho mozku je omezená a pro náš duchovní růst potřebujeme mít v mysli „čisto“.

8. Alespoň 1x za den „spočiňte“ na chvíli v přítomném okamžiku (tj. všechno ostatní se Vám rozplyne a jste jen Vy teď a tady).

Jak to udělat, jak jít do svého středu?

Zastavte se na chvíli v denním běhu, zhluboka se nadechněte a jen vnímejte přítomnost.

Sílu přítomného okamžiku, postavení mraků na obloze, vnímejte letící ptáky, poslouchejte vítr, uvědomujte si vůni vzduchu, který dýcháte, propojte se s tím, co je kolem Vás.

V ten moment pocítíte, jakoby se všechen běh zastavil a budete existovat jen vy a prostor okolo Vás.

Po chvíli najednou zjistíte, že již nevnímáte ani to, co je kolem Vás jako spíše Vaši samotnou existenci, rytmus Vašeho dechu, obraz na který se díváte.

Budete cítit neskutečný klid a vyrovnanost (nezávisle na tom, co se ve Vašem životě v současné chvíli děje). To je propojení s celkem (universem) v praktickém životě.

V té chvíli až se Vám to stane, pochopíte, že je něco za tím vším, co žijete, pocítíte nepopsatelný vjem, který vás utvrdí v podstatě Vašeho bytí.

Je to velmi těžké slovy popsat, neboť žádná slova na světě ač sebelépe volená nedokážou vystihnout sílu a krásu tohoto prožitku.

Když se vrátíte do plného vědomí, budete zcela posíleni a tak nějak jiní (příjemně jiní – ve smyslu cítění, vnímání i uvažování).

9. Sledujte ostatní lidi a zaměřujte se na to, co je v nich dobrého, pro co byste je mohli např. obdivovat, co se Vám na nich líbí apod. (aktivujete tímto lásku v sobě i vůči universu a zvýšíte tak vzájemně vibrace).

10. Pokud se chystáte něco udělat (např. chcete někomu zavolat), na chvíli se zastavte a věnujte čas tomu, abyste zjistili, jaký z toho máte pocit. Když ta představa vyvolá teplé a dobré pocity, udělejte to. Pokud cítíte negativní vjem, nedělejte to. Tímto eliminujete mnohé nepříjemné situace, ve kterých zbytečně ztrácíme energii a necítíme se dobře.

11. Duchovní růst má své zákonitosti, jejich bližší popis naleznete zde:

https://astragal.cz/index.php/jak-se-orientovat-na-duchovni-ceste-a-jake-jsou-jeji-faze/.

Je proto potřeba počítat i se stavy „propadu“. Tyto stavy, byť nepříjemné, jsou nedílnou součástí naší duchovní cesty a právě ony prověřují náš posun a míru našeho vývoje.

Při Vaší duchovní práci Vám přeji hodně sil, trpělivosti a úspěchu.

Martina