Diagnostická kresba celkové životní síly těla

Diagnostická kresba celkové životní síly těla

Tento typ kresby nám ukáže, jaká je celková míra životní (základní) energie vašeho organismu a těla. Hodnoty energetického náboje jednotlivých orgánu se zobrazují v procentech (tj. zjistíme např., že celková míra vaší současné životní síly je 60 %. Podíváme se na příčinu a energeticky zapůsobíme na celý váš organismus tak, abyste získali a dokázali si udržet pro vás správnou míru životní energie).

Energetická míra životní síly těla je závislá na celé řadě faktorů, jako jsou:

 • dědičné zátěže a dispozice

Jestliže trpíte vrozenými chorobami, je vaše tělo logicky celkově vyčerpanější než-li toho, kdo jimi netrpí.

 • dlouhodobý kontakt se zátěžovými osobami (negativně ladění jedinci, tzv. energetičtí upíři apod.)
 • míra dlouhodobého stresu

Stres neustále aktivuje náš imunitní systém a tělo je následně vyčerpáno neustálým bojem proti domnělému nepříteli.

 • existující závislosti (kouření, alkohol, léky),
 • stáří organismu – faktické i biologické

Přirozeně během stárnutí dochází k celkovému oslabení životní síly těla v důsledku jeho opotřebení.

 • chronická probíhající onemocnění

Tělo je bojem s nemocí dlouhodobě vyčerpáno a energeticky oslabeno.

 • závažné onemocnění či absence orgánu, kdy jeho funkci přebírá jiný (např. fungování jen s jednou ledvinou) apod.
 • vaše vlastní vnitřní nastavení (optimista – pesimista).

Z diagnostiky můžeme vyčíst nakolik jste své tělo v současné době vyčerpali, na kolik pracuje jako celek a jak rychle se dokáže při doplnění energie a aktivaci jeho samo léčebné schopnosti zregenerovat.

Je důležité upozornit, že jednorázové doplnění energie u lehčích nesrovnalostí postačí k nápravě stavu, ale u složitějších případů je třeba opakovat zásah vícekrát.

V rámci této diagnostiky je dobré také zkontrolovat váš astrální obraz. Více k tomuto tématu naleznete v tomto odkazu:

OSOBNÍ SEZENÍ

Standardní úkon se skládá z diagnostické kresby, následného rozboru zjištěného stavu a energetického zásahu, který nastartuje samo ozdravný proces těla.

Je třeba si uvědomit, že tento samotný zásah k úplnému uzdravení nestačí (jedná se o jednorázový podpůrný přenos energie, který otevře cestu k možnosti se uzdravit – za předpokladu, že na sobě budete následně dále pracovat). Aby se podařilo všechny neduhy, které vás trápí, úspěšně vyřešit, je třeba buď zahájit energetickou léčbu nebo jiným způsobem dál pracovat na svém uzdravení.

V případě, že chcete, aby bylo na sezení pomoženo jinému člověku, musíte mít jeho souhlas, fotografii a křestní jméno.

Diagnostika stavu celkové životní síly těla, včetně energetického zásahu.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 2-3 měsíců.

ZÁSAH NA DÁLKU

Diagnostiku je možné provádět i na dálku. Z hlediska efektu je výsledek podobný jako u osobního sezení, které má ovšem komplexnější rozměr.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost). Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých nebo provádět diagnostiku současného, minulého či budoucího stavu.

Postup zásahu je stejný jako u osobního setkání.

V tomto případě je potřeba zavčas před daným termínem zaslat na email: astragal@email.cz  fotografii dotyčného spolu s uvedením jeho křestního jména. Pokud fotografii nemáte potom zašlete jeho jméno a příjmení, včetně data a roku narození. Zprávu můžete případně doplnit o informaci, na co se chcete v léčbě dotyčného zaměřit.

Objednat se můžete na:

 • Diagnostika celkové životní síly těla, včetně (nebo bez) energetického zásahu 

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 2 – 3 měsíce.

 • Akutní diagnostika celkové životní síly těla včetně případného zásahu – úkon probíhá většinou bez telefonického spojení

Čekací doba pohybuje okolo 2 – 5 dnů. Tato nabídka se týká se pouze klientů, které máme již v péči. 

PLATBA ZA POSKYTNUTOU SLUŽBU

Odměna se po provedeném úkonu zasílá na níže uvedený účet. Výši částky, kterou pošlete, určujete sami. Děkujeme.

Příspěvek je využit na:

1. zajištění chodu praxe paní Martiny (odvod daně, odměna pro paní Míšu, která Vás objednává a komunikuje s Vámi; objednávkový systém, ve kterém pracujeme) 

2. náklady spojené se službami, které Vám poskytuje (svíce, vonné esence, topení, elektřina, – sešity pro tvorbu diagnostik, toner a papíry do tiskárny pro tisk podkladů při úkonech prováděných na dálku, odborná literatura apod.).

Každého Vašeho příspěvku si Martina velmi váží a děkuje za něj.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL