Harmonizace energií a emočního stavu jedince

Možnost harmonizace energií je jedním z velikých darů, kterými je možné získat zpět ztracenou rovnováhu a vnitřní klid.

Využít tento zásah můžete v situacích, kdy:

 • jste Vy, Váš blízký nebo Vaše dítě rozhození, cítíte se napružení, vzdorovití, dlouhodobě skleslí nebo smutní bez zjevného důvodu či příčiny,
 • znáte příčinu disharmonie, ale nejste schopni ji sami napravit,
 • čeká Vás náročná situace a Vy se na ni chcete energeticky připravit
 • pooperační trauma,
 • stala se Vám nebo Vašemu dítěti či blízkému dramatická nebo tragická událost (šikana, úmrtí blízké osoby, havárie, znásilnění…) a chcete pomoci při návratu do stabilního, vyrovnaného stavu.

Zásah je veden citlivě s ohledem na aktuální stav a vše prožité. Efekt úlevy je většinou okamžitý nebo nastupuje ve velmi krátké době. Zásah se dá podle potřeby a stavu klienta vícekrát opakovat.

V rámci tohoto zásahu je dobré také zkontrolovat váš astrální obraz. Více k tomuto tématu naleznete v tomto odkazu:

Působení je možno provést formou:

OSOBNÍ SEZENÍ

Standardní úkon se skládá z diagnostické kresby, následného rozboru zjištěného stavu a energetického zásahu, který (tam, kde je to možné) vyčistí zjištěné bloky a vyladí všechny rozházené energie.

Je třeba upozornit, že se zásah nemusí podařit napoprvé a je možné, že bude muset být z nějakého důvodu opakován. Tato skutečnost je přirozenou součástí harmonizace energií, neboť ne vždy je možné vyladit vše na poprvé a některé stavy si žádají delší reakční čas. Vše se stane tak, jak to bude pro vás v daný čas nejlepší.

Sezení trvá 30 minut.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 3 měsíců.

ZÁSAH NA DÁLKU

Energetické působení je možné provádět i na dálku. Z hlediska přenosu i efektu přijmu energií je výsledek naprosto stejný jako u osobního sezení.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost. Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých). Všemi těmito překážkami dokáže energie hladce procházet přímo k svému cíli a poté na něj působit tak, jak je to pro daného člověka nejlepší.

Telefonický zásah trvá:

 • Standardní zásah trvá 15 minut.

Čekací doba na konzultaci se pohybuje okolo 2 měsíců. Je možné využít aplikaci Viber, kde voláte zdarma.

 • Akutní zásah (je vhodný v situaci, kdy nutně potřebujete zpracovat stav, která vás ničí).

Zásah probíhá bez telefonického spojení a trvá 15 minut. Čekací doba se pohybuje okolo 1 měsíce. Tato nabídka se týká se pouze klientů, které máme již v péči. 

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Schopnost léčení a práce s energiemi byla Martině dána ze shora a proto jí není dovoleno žádat za svoji službu přesnou odměnu. Za svoji práci však může Martina přijímat odměny ve formě příspěvku – tedy je na Vás, jakou odměnu zašlete.

U telefonických konzultací a zásahů můžete odměnu zaslat na účet, který obdržíte po potvrzení vašeho termínu v informačním emailu. V případě osobního setkání odměnu pro Martinu můžete zanechat po ukončení sezení na místě k tomu určeném.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

 1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
 2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
 3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
 4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
 5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154.
 6. Při opakované nekomunikaci z vaší strany budeme muset, i když neradi, poskytování služby ukončit.
 7. V případě telefonických zásahů odměnu můžete zaslat po poskytnutí služby na účet, který vám je emailem při potvrzení termínu konzultace zaslán.

Musíme vás upozornit, že pokud by docházelo z vaší strany k opakovanému porušení některé z našich výše uvedených podmínek, museli bychom bohužel poskytovaní služby ukončit.

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny platí: jelikož se jedná o pravidelná sezení, proběhne vaše léčení v tomto případě, bez telefonického spojení.

Jestliže dojde ke zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny platí, že termín léčení se bohužel v tomto případě ruší bez možnosti jeho náhrady a pokračuje se poté nejbližším dalším termínem. U jednorázových energií se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

V případě, že dojde ke zrušení termínu Martinou z jiného důvodu (např. rodinného) se vám budeme maximálně snažit vyjít vstříc a nabídnout vám co nejbližší jiný termín.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL